TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

 1. 1. Definiții
 2. 2. Drepturi de proprietate intelectuală
 3. 3. Exonerare de răspundere
 4. 4. Limita accesului la site
 5. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 6. 6. Înregistrarea ca utilizator
 7. 7. Preț
 8. 8. Comanda
 9. 9. Facturare - plăți
 10. 10. Garanție
 11. 11. Livrare
 12. 12. Politica de retur. Dreptul de retragere

   

  1. 1. Definiții

  Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul Biodart.ro.

  Client - persoana fizică / persoana juridică care efectuează o comandă.

  Produse - orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

  Comanda - un document electronic care intervine ca o formă de comunicare între Vânzător și Client prin intermediul căruia Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și să facă plata acestora.

  Vânzător - firma SC Biodart Wellness SRL, având următoarele date de identificare: sediul social situat in București, str. Dărmanești nr. 3-5, sector 1, Cod unic de înregistrare 42179204 inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1138/30.01.2020, telefon 0756034038, e-mail: contact@biodart.ro

  Contract - o comandă confirmată de Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata pentru aceste Produse.

  Curier - orice persoană de drept public sau privat care presteazaă servicii de curierat rapid.

  1. 2. Drepturi de proprietate intelectuală

  Conținutul site-ului Biodart.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, brevete, mărci comerciale, este deținut integral de SC Biodart Wellness SRL și furnizorii săi și este protejat de Legea cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe și legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea fără acordul SC Biodart Wellness SRL a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus este pedepsită conform legislației în vigoare. Biodart.ro și sigla Biodart sunt mărci înregistrate ale SC Biodart Wellness SRL.

  SC Biodart Wellness SRL poate da Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza, într-o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Prezentul acord se aplică strict pentru conținutul definit, pentru o perioadă de timp stabilită în acord și numai pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis să folosească aceste conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi de pe site-ul Biodart.ro.

  1. 3. Exonerare de răspundere

  SC Biodart Wellness SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de către Biodart.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente ale computerului potențial dăunătoare, că nu conține erori, omisiuni, eșecuri, întârzieri sau întreruperi în funcționare sau transmisie, pauze de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul utilizează site-ul pe riscul său, Biodart.ro fiind liber de orice responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesul/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SC Biodart Wellness SRL nu este responsabilă pentru erorile sau omisiunile care pot apărea la scrierea sau prezentarea materialelor de pe site.

  Biodart nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul Biodart.ro, acestea fiind puse la dispoziția SC Biodart Wellness SRL de către producători/furnizori.

  Informațiile incluse pe Biodart.ro sunt informative și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. In cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice alte informații intră sub incidența Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să anunțe Vânzătorul la adresa contact@biodart.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

  Opiniile exprimate în materialele publicate în secțiunile media și recenziile sunt asumate în întregime de autorii materialelor respective și nu implică responsabilitatea solidară a Biodart.ro.

  Biodart.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza erorilor tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

  Biodart.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau daunele voucherului de campanie, nu este responsabil pentru voucherele falsificate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat pentru achiziție sau de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs care participă la campania respectivă.

  Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite exclusiv în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Biodart.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

  1. 4. Limita accesului la site

  Utilizatorii site-ului Biodart.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot trimite sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul lor este civilizat și conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu deranjează în orice fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește campanii promoționale care nu au legătură cu Biodart.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor folosi o adresă de e-mail falsă sau vor trimite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele altei persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi raportate organismelor autorizate. Biodart.ro nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător de niciun fel de compensație pentru daunele cauzate de aceste comunicări.

  În cazul trimiterii sau afișării materialelor/documentelor care implică texte, replici, recenzii etc., formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă Biodart.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice mijloace, astfel încât, folosind acest conținut, să nu cauzeze niciun prejudiciu niciunei terțe persoane fizice sau juridice.

  1. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

  SC Biodart Wellness SRL este înregistrat în Registrul operatorilor de date cu caracter personal.

  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa (domiciliul/reședința), e-mail, profesie, locul de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date despre bunurile deținute, obiceiuri/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

  Atunci când un Utilizator își creează un cont pe Biodart.ro, va primi comunicări comerciale de la Biodart.ro numai în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

  Datele colectate cu privire la buletine informative și alerte sunt confidențiale, Biodart.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le vor fi trimise buletine informative și alerte.

  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificate și completate de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Biodart.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

  Scopul colectării datelor cu caracter personal este: managementul economico-financiar, publicitate, marketing, statistici, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților despre starea contului lor pe Biodart.ro, informarea Clienților despre evoluția și starea Comenzilor.

  Completarea de către Utilizatori a formularelor de pe site este echivalentă cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date Biodart.ro și cu utilizarea și prelucrarea acestora de către Biodart.ro, afiliații și colaboratorii săi pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată/servicii bancare.

  Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informație, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în cazul încălcării drepturilor sale. Clienții au dreptul să solicite ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus pe baza unei cereri scrise, semnate și datate, depuse la sediul SC Biodart Wellness SRL.

  Refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea de a onora Comenzile.

  În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către Biodart.ro și există comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele din momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor se va face la adresa indicată la momentul plasării Comenzii.

  Biodart.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, date ale contului bancar, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le dezvăluie către terți, acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazurile de dezvăluire a acestor date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe Biodart.ro pentru niciun fel de daune.

  Nerespectarea datelor: datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către www.biodart.ro, ci doar de instituția de autorizare a Tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre care Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, înainte de introducerea datelor.

  3D Secure: 3D Secure este o nouă abordare Wellnessă pentru autentificarea cumpărătorilor și a vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de securitate implică redirecționarea utilizatorului la momentul efectuarii plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui titular de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile bancare acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au coduri CVV/CV2).

  1. 6. Înregistrarea ca Utilizator

  Pentru a crea un cont pe site-ul Biodart.ro, Utilizatorul este obligat să utilizeze o adresă de e-mail validă. Biodart.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că informațiile nu sunt conforme cu realitatea sau serviciile sunt utilizate într-un mod care nu este în conformitate cu uzanțele normale. 

  1. 7. Pretul

  Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + costurile de transport și / sau de colectare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

  Toate prețurile aferente produselor comercializate prin intermediul site-ului Biodart.ro sunt exprimate în lei și conțin T.V.A.

  1. 8. Comanda

  Pentru a activa serviciul „Comanda" cu un singur click, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde este livrat, metoda de expediere și metoda de plată) în contul de utilizator, iar aceste setări vor fi păstrate și utilizate pentru fiecare cu comandă cu un singur click. Aceste setări pot fi modificate oricând.

  Prin completarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, altfel ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc.).

  Biodart.ro nu poate fi făcut responsabil pentru informațiile introduse incorect, ceea ce poate duce la întârzieri la livrare. În acest context, toate taxele de expediere efectuate pentru reexpedierea Comenzii vor reveni Clientului.

  Prin finalizarea Comenzii, Clientul este de acord ca un reprezentant Biodart.ro să-l contacteze prin orice mijloace disponibile convenite de părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii. (Acest e-mail este doar o confirmare a primirii cererii de comandă de la dvs. Termenul de livrare pentru produsele cu statut „în stoc" este de 24-48 de ore. Pentru comenzile care conțin produse cu o perioadă de livrare mai mare de 5 zile, confirmarea comenzii se va face în termen de 5 zile de la plasarea acesteia pe site.

  Pentru confortul și siguranța Clientului, există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi să se anuleze Comanda. Astfel, dacă Utilizatorul a plasat o comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda poate fi anulată în termen de 30 de minute de la plasarea acesteia. În cazul plăților efectuate cu cardul, suma finală a plății va fi retrasă din contul Clientului numai la sfârșitul celor 30 de minute.

  Biodart.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără obligații între părți și fără ca o parte să poată solicita daune, pentru următoarele situații:

  • eșec/invalidare a tranzacției online;
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului/tranzacției Clientului;
  • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
  • activitatea clienților poate provoca pagube site-ului/partenerilor Biodart.ro;
  • livrări eșuate consecutiv;
  • alte motive obiective: dacă Clientul nu garantează că metoda de plată este valabilă și că nu este obținută printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la metoda de plată.

  Chiar dacă ați luat toate măsurile pentru a vă asigura că informațiile prezentate pe acest site sunt corecte și complete, Biodart.ro nu poate fi responsabil pentru inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor de pe site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în formularele disponibile pe acest site.

  În anumite situații și din motive pe deplin justificate, Biodart.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. În aceste situații, Biodart.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția Vânzătorului la plasarea Comenzii și acesta va returna suma plătită.

  Contractul este considerat încheiat între Client și Biodart.ro în momentul primirii de către Client de la Biodart.ro, prin poștă electronică și / sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

  În cazul în care un Bun comandat de Client nu poate fi livrat de către Biodart.ro, ne angajăm să informăm Clientul despre acest fapt și să returăm în contul Clientului valoarea Bunului, în maximum 14 zile de la data la care Biodart. ro a luat cunoștință de acest fapt sau de la data la care Clientul își exprimă în mod expres intenția de a rezilia Contractul.

  1. 9. Facturare - plăți

  Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind de a furniza toate informațiile necesare pentru emiterea facturii conform legislației în vigoare.

  Plata se poate face online (card bancar) sau ramburs.

  În cazul cardurilor cu bandă magnetică, Biodart.ro este obligat să verifice identitatea fiecărui titular de card, solicitând codul PIN pentru fiecare tranzacție și semnând chitanța POS de către acesta în duplicat sau doar semnând bonul POS în cazul acceptării altor carduri la POS/ Bancă. Semnătura de pe chitanța POS trebuie să fie aceeași cu cea din spatele cardului. În cazul în care cardul nu este semnat, Biodart.ro trebuie să solicite clientului să-și dovedească identitatea prin documente precum: buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport/permis de ședere pentru străini și să solicite clientului să semneze cardul, înainte de a face tranzacția. Semnătura trebuie să fie aceeași cu cea din documentul de identitate, cu condiția ca documentul de identitate să prezinte semnătura (carte de identitate, pașaport, permis de ședere pentru străini). În cazul cardurilor cu CHIP, Biodart.ro se angajează să verifice identitatea fiecărui titular de card, citind CHIP de către POS și/sau solicitând codul PIN.

  În caz de suspiciune, Biodart.ro are dreptul să solicite documentele menționate mai sus și, dacă nu au fost prezentate, să refuze tranzacția. În astfel de situații, Biodart.ro se angajează să notifice imediat Banca.

  Biodart.ro se angajează ca, în cazul în care Banca solicită prin sistemul de plată reținerea  cardului, să facă tot posibilul pentru reținerea acestuia, fără ca situația să devină periculoasă. Cardul reținut va fi returnat Băncii prin completarea unui proces-verbal.

  Biodart.ro se angajează că, în cazul în care un deținător de card a uitat cardul în interiorul punctului de vânzare, să comunice imediat acest lucru Băncii prin telefon. Cardul va fi livrat Băncii prin completarea unui proces-verbal.

  1. 10. Garanția

  Pentru produsele cumpărate de la magazinul online, Biodart.ro oferă o garanție în conformitate cu certificatul de garanție al producătorului, pentru fiecare produs in parte. Persoana juridică care garantează garanția este cea menționată în Certificatul de garanție a produsului. Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

  • produsul să fi fost achiziționat de la Biodart.ro și utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat;
  • să respecte instrucțiunile de utilizare conform instrucțiunilor impuse de producător;
  • să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a fost achiziționat produsul;
  • să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au fost livrate pentru a le înapoia împreună cu produsul în garanție.

  Locul de prezentare pentru a beneficia de garanție este cel specificat în certificatul de garanție. Dacă nu se specifică altfel, costul transportului este suportat de către Client.

  Cauzele pierderii garanției:

  • deteriorare mecanică sau avarie; expunere excesivă la radiațiile solare; lipsa sau modificarea seriei de dispozitive; modificări produs;
  • defectul produs ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare furnizate în manualul de utilizare;
  • deteriorarea mecanică cauzată de lovirea dispozitivului sau deteriorarea marcajului cu modelul și seria dispozitivului;
  • inundații, incendiu, expunere la soare, șoc electric, modificări sau instalații necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
  • distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

  Biodart.ro nu oferă garanții clienților:

  • dacă produsul cumpărat nu este în conformitate cu cerințele sau așteptările clienților;
  • după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție pentru produs;
  • în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv din cauza lipsei de utilaje sau tehnologii conexe.

  Toate celelalte dispoziții cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garanția produselor vândute, sunt valabile. Drepturile clienților sunt cele prevăzute în legislația din domeniu. Garanția nu se extinde la daunele cauzate de utilizarea produsului.

  1. 11. Livrarea

  Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs și este afișată atât pe pagina Comenzii, cât și în e-mailul sau telefonul care confirmă Comanda.

  Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare nu poate depăși 30 de zile de la data confirmării comenzii.

  Pentru clienții din străinătate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefon, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preț.

  Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face prin Curier. Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier, există un interval de 12-24 de ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și va fi convenit cu acesta o nouă perioadă de livrare, care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

  Atenție! Datorită timpului de procesare foarte scurt al Comenzilor, este imposibil să faceți modificări la Comenzile deja plasate.

  În cazul în care produsele nu sunt disponibile (inclusiv dacă prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), SC Biodart Wellness SRL va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care le-a plătit vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările făcute cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel comanda inițială, iar Biodart Wellness SRL va livra produsele conform comenzii astfel modificate.

  Dacă Clientul își exercită dreptul de a rezilia unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea produselor, costurile returnării produselor sunt în sarcina Clientului.

  Atenție! În perioada Black Friday si de Sărbători, termenul de livrare a comenzilor poate fi decalat și poate depăși cele 24-48 de ore, dar desigur nu va depăși termenul legal de livrare, de până la 30 de zile de la data confirmării comenzii.

  11.1 Condiții de livrare

  La solicitarea Biodart.ro sau a Curierului, Clientul își va dovedi identitatea dacă este necesar, prin unul sau mai multe documente emise de autoritățile oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către Vânzător.

  În cazul în care Clientul nu poate primi personal comanda, Comanda va fi lăsată la adresa specificată numai unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și numai în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

  Nici o cerere pentru livrarea unei Comenzi nu poate fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

  În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate primi această Comandă.

  Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în avans pentru a obține confirmarea prezenței sale la adresa și ora selectate la validarea Comenzii pe site.

  Clientul se angajează să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul de timp selectat, în caz contrar va suporta taxa de transport aferentă unei eventuale noi livrări. Intervalul de timp poate fi modificat, după selecție, numai cu acordul Curierului.

  Livrarea este considerată finalizată de Biodart.ro, la momentul livrării produselor Comandate Clientului la adresa selectată de acesta în momentul plasării Comenzii.

  11.2 Recepția produsului

  Clientul se angajează să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de Curier la livrarea produselor comandate, la care este atașat bonul fiscal care conține toate informațiile despre produsele livrate (numele produsului, cantitatea, prețul). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există deficiențe, iar problemele vor fi menționate în mod olograf pe chitanța de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

  Prin semnarea bonului de livrare, Clientul confirmă primirea în bune condiții și în totalitatea produselor comandate.

  1. 12. Politica de retur. Dreptul de retragere
  1. 1. Cadrul legal

  Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014 cu toate modificarile ulteriore, privind drepturile consumatorilor la contractele încheiate la distanță:

  Consumatorul are dreptul să se retragă din acest contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin. (3) și art.14 din OUG nr. 34/2014, în termen de 30 de zile din ziua deținerii fizice a produsului. Costurile de returnare sunt suportate de consumator.

  Se recomandă ca produsul returnat să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și cu documentele care îl însoțeau).

  1. 2. Excepții

  Contractele care au ca obiect furnizarea următoarelor categorii de produse nu pot fi denunțate:

  • Produse care au suferit modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri (nesemnalate ca defecte estetice în primele 48 de ore după primirea produsului). Noul produs este livrat după primirea și verificarea celui returnat în maximum 30 de zile. Nu se acceptă pentru returnare produse cu modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de utilizare excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.;
  • Produse aduse pe comenzi speciale;
  • Produse de îngrijire personală sau accesorii medicale nesigilate;
  • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă și care au fost desigilate de consumator;

  Pentru produsele returnate utilizate, valoarea va fi diminuată conform OUG 34/2014, art. 14, alin. 3.

  1. 3. Exercitarea dreptului de retragere

  Consumatorul informează Biodart.ro despre decizia de retragere din contract prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@biodart.ro cu subiectul „Retragere/Retur".

  În termen de 48 de ore lucrătoare de la transmiterea notificării, cumpărătorul va primi prin e-mail numărul de înregistrare și detaliile referitoare la cererea depusă.

  1. 4. Costuri și impozite speciale pentru renunțarea la achiziție

  Costurile suportate de cumpărător:

  • Costuri de retur și curierat pentru produsul la care cumpărătorul renunță în termen de 14 zile de la primirea produsului.

  Costurile suportate de vânzător:

  • Costuri de retur și curierat pentru produsul la care cumpărătorul renunță în termen de 14 zile de la primirea produsului.
  • Produs ce nu este conform cu specificațiile din oferta vânzătorului.
  • Produs ce nu este conform cu specificațiile menționate în comanda cumpărătorului.
  • Produs nefuncțional sau pachete care prezintă deteriorare la recepție, cu condiția să fie notificate în primele 48 de ore de la recepție.
  1. 5. Rambursarea sumelor

  Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile de la data la care vânzătorul este informat in scris despre decizia de retragere din contract a consumatorului (art. 13, punctele 1, 2, 3 și 4 OUG nr. 34/2014). Conform art. 24 punctele 2 și 3 din aceiasi Ordonanța, ziua în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contract nu va fi luată în considerare la calcularea termenului, iar dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, SC Biodart Wellness SRL va extinde termenul într-un mod corespunzător.